Hälsokontroll företag

halsokontroll

Vi hjälper era medarbetare att identifiera hälsorisker och förebygga framtida ohälsa.

Vi erbjuder uppföljning och hälsofrämjande åtgärder för de medarbetare som har specifika behov. Vår hälsoprofil är betydligt med utförlig än det mesta du hittar på marknaden i övrigt. Nedan kan du läsa om våra paket och vad som ingår.

I vårt stora paket för hälsokontroll ingår följande:

Besök 1 Vid det första besöket träffar du en av våra sjuksköterskor som gör följande undersökningar:

 • Vikt
 • Bukmått
 • BMI uträkning
 • Blodtryck och puls
 • Blodsocker
 • Hälsosamtal där vi går igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress/psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.

Med utgångspunkt från dina personliga värden och vad som framkommer under hälsosamtalet för vi en dialog med dig som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Om du är i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Vid det första besöket tar vi även blodprover inför läkarbesöket. Blodproverna innefattar:

 • Blodprofil; Järnvärde , röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar
 • Vitaminprov (B 12)
 • 6 olika leverprover
 • Njurfunktionsprov
 • Prov på bukspottskörteln
 • Blodsocker
 • 4 olika blodfettsprover med bl.a. goda och farliga kolesterolvärden
 • Ämnesomsättningsprov,sköldkörtel
 • Prostataprov PSA på män om så önskas
 • Komplett urinprov med analys av blod, socker äggvita, vita blodkroppar samt test för bakterier

Besök 2 Vid det andra besöket, en till tre veckor efter det första, träffar du en av våra läkare som utför en läkarundersökning som innefattar:

 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • Buk
 • Reflexer
 • Lymfkörtlar
 • Mun
 • Öron

Du kommer sedan tillsammans med läkaren gå igenom blodprovsvaren samt det som redan diskuterats med sköterskan för att göra en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd. Du får med dig hem en skriftlig sammanställning av din blodanalys om Ni så önskar. Om något behöver utredas ytterligare kommer vi att hänvisa vart du ska vända dig.

I vårt lilla paket för hälsokontroll ingår följande:

Besök 1 Vid det första besöket träffar du en av våra sjuksköterskor som tar blodprover inför kommande hälsosamtal.

Blodproverna innefattar:

 • Blodprofil; Järnvärde , röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar
 • Vitaminprov (B 12)
 • Blodsocker
 • 4 olika blodfettsprover med bl.a. goda och farliga kolesterolvärden

Besök 2 Vid det andra besöket, en till tre veckor efter det första, träffar du en av våra distriktssköterskor och gör följande undersökningar:

 • Vikt
 • Bukmått
 • BMI uträkning
 • Blodtryck och puls
 • Genomgång av blodprovsvar
 • Hälsosamtal där vi går igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress/psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.

Med utgångspunkt från dina personliga värden och vad som framkommer under hälsosamtalet för vi en dialog med dig som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Om du är i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.