Vaccin mot livmoderhalscancer – Gardasil

Ingen tjej ska behöva drabbas av livmoderhalscancer. Man kan vaccinera sig med Gardasil mot de HPV-virus som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer. Ju tidigare du vaccinerar dig, desto bättre skydd får du. Alla tjejer får det gratis när de går årskurs 5-6. Äldre tjejer och alla killar måste betala för vaccination. HPV-vaccination för personer över 13 år består av tre doser som tas inom ett halvår. För att få full effekt av vaccinationen ska alla doser tas.

Vad är HPV?

HPV står för humant papillomvirus och är världens vanligaste sexuellt överförbara virus. De flesta sexuellt aktiva män och kvinnor smittas med HPV någon gång i livet. Det finns många typer av papillomvirus och de flesta är ganska harmlösa – ofta tas viruset om hand av kroppens eget immunförsvar. Men i vissa fall kan HPV-infektioner orsaka cellförändringar, som i sin tur kan leda till allvarliga sjukdomar. Sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer har varit känt sedan 70-talet och idag kan man koppla ännu fler sjukdomar till viruset. Numera finns det vaccin mot HPV. Men inget vaccin skyddar till 100 %. Kunskap och medvetenhet utgör därför, tillsammans med vaccin, det bästa skyddet mot HPV.

Vem kan vaccineras?

Vaccinationen skyddar bäst om den tas innan man blir exponerad för viruset, det vill säga innan man börjar ha sex. Därför koncentreras vaccinationsinsatserna till flickor i åk 6. Men det kan vara värt att vaccinera sig även när man har börjat ha sex särskilt om man endast haft ett fåtal partners. Eftersom vaccinet ger skydd mot 4 typer av HPV kanske du inte stött på alla typer som ingår i vaccinet, då kan vaccinationen skydda i framtiden.

Ger vaccinet några biverkningar?

Som vid all annan vaccination kan man ibland få en rodnad, känna ömhet eller bli svullen på injektionsstället. I enstaka fall kan man få lätt feber. Några allvarliga biverkningar har inte påvisats i de studier som genomförts.

HPV-vaccin fungerar på samma sätt som andra vacciner, nämligen att man tillför kroppen en liten, liten mängd av det smittoämne som orsakar sjukdomen. Den här lilla mängden innehåller inget DNA och kan därför inte framkalla sjukdomen, men är ändå tillräckligt kraftfull för att immunförsvaret ska reagera på den. Immunförsvaret reagerar genom att bilda antikroppar som försvar mot smittoämnet. På så sätt bygger kroppen upp ett skydd mot det främmande ämnet (viruset), och har ett försvar i beredskap tills nästa gång den kommer i kontakt med det. Man skulle alltså kunna säga att vacciner ”tränar” kroppens immunförsvar så att det lättare ska känna igen och bekämpa t. ex en viss typ av virus. Immunförsvarets reaktion på det främmande ämnet går snabbt och man känner sig inte sjuk.

Vill du läsa mer om HPV kan du göra det på Vårdguidens hemsida

Scroll to Top