Kampanj: Influensa- och pneumokock vaccination

Gratis vaccinering mot pneumokocker och influensa!

Kampanjperiod för influensa- och pneumokockvaccination gäller från och med 19 november 2019 till och med den 28 februari 2020

Nu får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och pneumokocker. Kom till oss och få samma subvention som du får på vårdcentralen.

Under kampanjperioden har vi drop in varje vardag, se våra öppettider här.

Influensan

Influensan är en sjukdom som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Många drabbas av influensa vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka större epidemier vissa år.

Det finns vaccin mot influensa. Vaccinet ges vanligen under november-februari inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på bedömningar av WHO-experter . Säsongsvaccin rekommenderas i första hand till personer av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt av sjukdomen. De aktuella riskgrupperna definieras varje år av Socialstyrelsen. Vaccinskyddet mot insjuknande i influensa anges till 60–80 procent om vaccinet stämmer med de stammar som dyker upp under säsongen. Äldre svarar ofta sämre på vaccinationen än unga. Hos de som vaccinerats men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre.

Pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Den är en av de viktigaste orsakerna till lunginflammation och dödsfall hos framför allt gamla människor är vanliga.

Läs mer om lunginflammation på http://www.lunginflammation.se

Vilka rekommenderas och erbjuds gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion i den årliga kampanjen i SLL?

Personer som har ökad risk för att bli allvarlig sjuk, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

 • Personer födda 1954 eller tidigare
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn
 • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 18–20 efter genomförd ultraljudsundersökning. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.
Scroll to Top