Kampanj: Influensa- och pneumokock vaccination

Gratis vaccinering mot pneumokocker och influensa!

Kampanjperiod för influensa- och pneumokockvaccination gäller från och med den 9 november och avslutas den 28 februari 2022.

Nu får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och/eller pneumokocker. Kom till oss och få samma subvention som du får på vårdcentralen.

Under kampanjperiodens två första veckor erbjuder vi drop in, se våra öppettider här.

För att underlätta kan du redan nu ladda ner och fylla i en hälsodeklaration så går allt snabbare på plats.

Influensan

Influensan är en sjukdom som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Många drabbas av influensa vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka större epidemier vissa år.

Det finns vaccin mot influensa. Vaccinet ges vanligen under november-februari inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på bedömningar av WHO-experter . Säsongsvaccin rekommenderas i första hand till personer av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt av sjukdomen. De aktuella riskgrupperna definieras varje år av Socialstyrelsen. Vaccinskyddet mot insjuknande i influensa anges till 60–80 procent om vaccinet stämmer med de stammar som dyker upp under säsongen. Äldre svarar ofta sämre på vaccinationen än unga. Hos de som vaccinerats men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre.

Pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Den är en av de viktigaste orsakerna till lunginflammation och dödsfall hos framför allt gamla människor är vanliga.

Läs mer om lunginflammation på http://www.lunginflammation.se

Vilka rekommenderas och erbjuds gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion i den årliga kampanjen i SLL?

Personer som har ökad risk för att bli allvarlig sjuk, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

Grupper som rekommenderas vaccination

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes mellitus
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.
 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn
 • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 18–20 efter genomförd ultraljudsundersökning. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.
Scroll to Top