Gratis vaccinering mot influensa!

Influensakampanjen 2023/2024

Kampanjperiod för influensa gäller från och med tisdagen 7 november och avslutas den 29 februari 2024.

Under kampanjen får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan. Går att kombinera med det uppdaterade vaccinet mot COVID-19.

Under kampanjperioden fortsätter våra ordinarie öppettider med DROP IN vardagar 9-18 samt lördagar 11-15. Möjlighet till tidsbokning kommer vara begränsad till en början.

Vi kommer precis som vanligt under första två veckorna stå ute med ambulansen och vaccinera i friska luften. Vaccination utomhus pågår främst under de varmare och ljusare timmarna under dagen.

För att underlätta kan du redan nu  fylla i en hälsodeklaration, skriva ut och ta med dig så går allt snabbare på plats.

Influensan

Influensan är en sjukdom som återkommer regelbundet varje vintersäsong.

Pneumokocker

Pneumokocker är en av orsakerna till lunginflammation. Personer som är särskilt i riskzonen för att bli allvarligt sjuka är äldre och barn under två år.

Till dig som ej tillhör riskgrupp

Om du ej tillhör riskgrupp och önskar ett vaccin, kan du fortfarande ta vaccinet mot betalning. Vaccinet finns tillgängligt innan kampanjens start till de som önskar. 

Om ni tillhör en större grupp eller företag finns möjligheten till vaccination på önskad plats. Kontakta info@glomstapoolen.com för mer information.

Grupper som rekommenderas vaccination

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Vaccination mot influensa och pneumokocker

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer, från 6 månaders ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn

Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

 • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker.
  Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället. 

Övriga som rekommenderas vaccination mot influensa

 • Sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • All personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Rulla till toppen