Tjänster

Hälsokontroll privat

Vi hjälper dig med råd som leder dig till ett hälsosammare liv.

Hälsokontroll företag

Vi hjälper era medarbetare att identifiera hälsorisker och förebygga framtida ohälsa.

Samtalsterapi / KBT

Vi skapar en medvetenhet kring ditt tankemönster och finner alternativa tankar

Drogtester

Vi utför drogtester för privatpersoner och företag

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar till Er!

HLR - kurser

Vi håller regelbundet HLR – kurser