Hälsokontroll

Vi hjälper både dig som privatperson eller hela företag att identifiera hälsorisker och förebygga framtida ohälsa.

Vi erbjuder uppföljning och hälsofrämjande åtgärder. Vår hälsoprofil är betydligt mer utförlig än det mesta du hittar på marknaden.

Pris: 1750kr 

Besök 1

Vid det första besöket träffar du en av våra sjuksköterskor som tar blodprover inför kommande hälsosamtal.

Blodproverna innefattar:

 • Blodprofil; Järnvärde , röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar
 • Vitaminprov (B 12)
 • 6 olika leverprover
 • Njurfunktionsprov
 • Prov på bukspottskörteln
 • Blodsocker
 • 4 olika blodfettsprover med bl.a. goda och farliga kolesterolvärden
 • Ämnesomsättningsprov, sköldkörtel (Kvinnor)
 • Prostataprov PSA på män om så önskas

Besök 2

Vid det andra besöket, en till tre veckor efter det första, träffar du en av våra distriktssköterskor och gör följande undersökningar:

 • Vikt
 • Bukmått
 • Blodtryck och puls
 • Genomgång av blodprovsvar
 • Hälsosamtal där vi går igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress/psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.
Med utgångspunkt från dina personliga värden och vad som framkommer under hälsosamtalet för vi en dialog med dig som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Om du är i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Har du frågor eller önskar du att boka tid? Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Ditt ärende gäller som
Rulla till toppen