Hälsokontroll privat

Vill du genomföra en hälsokontroll innebär det att du kommer på besök hos oss på Glömstapoolen två gånger.

Innan hälsosamtalet genomför vi blodprovstagning samt kontrollerar så som blodtryck, puls, vikt och längd.

Under hälsosamtalet går vi igenom dina svar och kontroller samt riskfaktorer i din livsstil.

Vi hjälper dig med råd som leder dig till ett hälsosammare liv. I fall där tecken på sjukdom förekommer guidar vi dig till rätt vårdnivå inom sjukvården.

Hälsoundersökningen är till för att hitta livsstilsfaktorer som förebygger framtida sjukdom.

Scroll to Top