Grundskydd

Difteri, stelkramp och kikhosta, tillsammans med en rad andra vaccin,  ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Var tjugonde år behöver grundskyddet fyllas på för att bibehålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Livmoderhalscancer

Vad är Livmoderhalscancer I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar har antalet insjuknade i

Meningokock

Vad är Meningokock Ungefär tio procent av befolkningen är så kallade bärare av meningokockbakterier utan att ha några symtom. De

Mässling, påssjuka och röda hund

rbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund genom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, med två doser vid 18 månaders ålder respektive i årskurs 1−2.

Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande.

Stelkramp, Difteri, Kikhosta

Stelkramp, difteri och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Dock behöver man fylla på dosen var tjugonde år

Scroll to Top

Drop-in

  • Mån 9 – 18
  • Ons 9 – 18
  • Fre 9 – 18
  • Lör 11 – 15