Resevaccin

Här kan du få rådgivning inför utlandsresa samt vaccinera upp ett skydd efter dina behov. Våra vaccinatörer går igenom ditt vaccinationsskydd och ger rekommendationer över ytterligare vaccin som kan behöva utifrån ditt resmål och typ av resenär du kommer att vara. Var ute i god tid, gärna 1½ månad före avresa.

Sydostasien

Sydasien

Sydamerika

Östasien

Oceanien

Mellanöstern

Karibien

Europa

Centralamerika

Afrika

Filtrera vaccin efter område

Malaria

Om man ska resa till vissa tropiska länder kan man behöva skydd mot sjukdomen. Malaria är allvarlig och kan bli livshotande för den som smittas.

Rabies

Rabies är en sjukdom som finns över nästan hela världen, och bara ett fåtal länder, däribland Sverige, sägs vara fria från sjukdomen.

Japansk encefalit

Vad är Japansk encefalit Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder.

Kolera

Kolera är en smittsam tarmsjukdom som orsakar kraftiga och långvariga diarréer. Bakterien som orsakar sjukdomen sprids oftat genom förorenad mat och vatten.

Hepatit

Hepatit är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av hepatitvirus. Det finns 5 olika hepatitvirus som kallas A, B, C, D och E. Hepatit A och hepatit B kan förhindras genom vaccination.

TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Tyfoid

Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och sprids via förorenad mat och dryck. Symtomen är hög och långvarig feber, huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning.

Gula Febern

Gula febern är en virussjukdom som främst förekommer i mellersta Afrika, norra Sydamerika och Centralamerika.

Stelkramp, Difteri, Kikhosta

Stelkramp, difteri och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Dock behöver man fylla på dosen var tjugonde år

Scroll to Top

Drop-in

  • Mån 9 – 18
  • Ons 9 – 18
  • Fre 9 – 18
  • Lör 11 – 15