Bältros

Vad är Bältros?

Bältros är en sjukdom som orsakas av samma virus som orsakar sjukdomen vattkoppor, och du kan endast drabbas av bältros om du tidigare haft vattkoppor eller om du vaccinerats mot vattkoppor. Detta beror på att viruset du får av vattkoppor, eller den virusmängd du får genom vattkoppsvaccinet, sitter kvar i kroppen livet ut. Risken att drabbas av bältros är avsevärt lägre om du vaccinerats mot vattkoppor än om du tidigare haft vattkoppor. 

Symptom

Vanliga symptom hos bältros är obehagliga utslag som oftast uppkommer på överkroppen. Det kan även uppkomma på andra delar av kroppen, men det är mindre vanligt. Viruset orsakar smärtsamma blåsor som torkar in efter ca 2 till 4 veckor. När blåsorna torkar in och skorporna faller av brukar smärtan ge med sig. Ibland kan bältros orsaka nervskador och smärtan sitter då i även efter det att blåsorna läkt ut. Ungefär 10% av de som insjuknar får sk postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta som varar i mer än tre månader.

Vem bör vaccinera sig?

Bältros är mest vanligt förekommande hos personer över 50 år. Ca 1 av 3 svenskar får bältros under sin livstid och upprepande utbrott kan förekomma. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år och efter 85 års ålder har mer än hälften haft bältros någon gång under sitt liv.

Du rekommenderas att vaccinera dig mot bältros om:

  • Du har haft vattkoppor
  • Du är 50 år eller äldre

 

Vaccin & skyddseffekt

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig.

Det finns två vacciner mot bältros. Sedan 2013 finns ett vaccin som innehåller levande försvagat varicella zoster-virus (Zostavax). Detta bältrosvaccin innehåller samma virusstam som vattkoppsvaccinet men i betydligt större mängd. Vaccinet ges med en singeldos och ger en skyddseffekt som uppgår till ca 50% mot utbrott och skyddet mot postherpetisk neuralgi (kvarstående nervsmärta) uppgår till ca 67%.  Skyddet varar i allt mellan 3-10 år.

Sedan våren 2020 finns även ett nytt bältrosvaccin (Shingrix) som ger avsevärt bättre skydd än tidigare vaccin. Skyddseffekten uppgår till i snitt 91% över alla åldersgrupper men kan skifta mellan 88-99%, beroende på ålder & hur pass friskt immunförsvar man har. Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum och ger skydd i minst 10 år, troligen mycket längre tid än så.

Biverkingar

Mycket vanliga: 
smärta, rodnad, svullnad runt injektionsstället, huvudvärk, muskelvärk, illamående
Vanliga: 
klåda vid injektionsstället, allmän sjukdomskänsla.

Vaccin

  • Shingrix
  • Pris: 2250 kr/dos
  • Antal doser: 2 doser
  • Intervall: 2-6 månader
Rulla till toppen