Denguefeber

Vad är Denguefeber?

Denguefeber är en virussjukdom som finns i subtropiska och tropiska områden. Sjukdomen sprids med Aedes-myggorna som framförallt är aktiva när det är ljust ute, ofta i gryning eller skymning, men även andra tider på dygnet. Antalet fall har på senare tid ökat markant och den geografiska spridningen omfattar nu de flesta länder i tropikerna. WHO uppskattar att 50-100 miljoner människor smittas varje år och antalet dödsfall beräknas till mellan 10.000 och 20.000, främst barn. Denguepidemier är vanligast i områden med hög befolkningstäthet och myggförekomst. Sjukdomen förekommer alltså även i stadsmiljö. Det finns fyra olika typer av denguevirus (1, 2, 3 och 4) som orsakar Denguefeber eller Dengue Hemorragisk Feber. Denguefeber är inte helt ovanligt hos hemvändande svenskar. Inkubationstiden är 5-10 dagar. Sjukdomen debuterar akut med feber, huvudvärk, rygg-muskel-ledsmärtor samt utslag. Sjukdomen är i regel godartad och brukar vara i drygt en vecka. Infektion orsakad av en typ denguevirus innebär inte immunitet mot de andra virustyperna. Dengue Hemorragisk Feber är mycket allvarligare med inte obetydlig dödlighet. Sjukdomen drabbar oftast personer som tidigare varit utsatta för infektion av denguefeber, vilket innebär att det nästan uteslutande är den inhemska befolkningen som drabbas eller återresande resenärer. Risken beräknas vara 0,2% under första dengueinfektionen, men ökar 10-faldigt vid en förnyad infektion med en av de andra typerna. Den förhöjda risken avtar dock med tiden efter en tidigare infektion och är troligen mycket liten efter mer än ett år. 

Vem bör vaccinera sig?

Resenärer som reser till tropiska & subtropiska områden. Många länder flaggades med en epidemiologisk varningar under 2022/mot 2023 vilket innebar markanta ökningar av antalet smittade. Inför din resa föreslår vi därför alltid att kontakta din vaccinatör för att ta reda på om landet du ska till har gett ut varningar eller ej. Du rekommenderas att vaccinera dig mot denguefeber om:
  • Du reser till tropiska & subtropiska områden

Vaccin mot Denguefeber

Det finns nu ett effektivt vaccin som heter Qdenga. Qdenga är ett fyrvalent, levande försvagat vaccin och är godkänt för förebyggande av denguefeber hos personer från 4 år och uppåt, oavsett historia av tidigare denguevirusinfektion. Skyddseffekt Studier visar efter 2 givna doser på en total vaccineffektivitet på 80% mot symtomatisk denguefeber av alla serotyperna (1, 2, 3 och 4) och 90% mot sjukhusinläggning. Antikroppar har påvisats mot alla fyra serotyperna i upp till minst 4 år efter grundvaccination. Graviditet Vaccinet går inte att ta under graviditet, och man ska inte heller bli gravid en månad efter vaccinationen. Biverkningar De vanligaste biverkningarna som orsakas av Qdenga (1 av 5 användare) är smärta och rodnat på injektionsstället, huvudvärk, muskelsmärta, allmän sjukdomskänsla och svaghet. Upp till 1 av 10 personer kan få feber. Dessa biverkningar, som vanligen är av lindrig till måttlig svårighetsgrad går över inom några dagar och är generellt sett vanligare efter den andra dosen än första. 

Vaccin

  • Qdenga
  • Pris: 1750 kr/dos
  • Antal doser: 2
  • Intervall: 3mån
Rulla till toppen