Gula Febern

Vad är Gula febern

Gula febern är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom som sprids genom myggbett. Den finns huvudsakligen i Afrika och Sydamerika och får sitt namn från den gulfärgning av huden som kan uppstå när levern påverkas av viruset.

Om du blir smittad av viruset, tar det oftast mellan tre och sex dagar innan symtomen börjar visa sig. Det är en sjukdom som inte ska tas lätt på, då många som blir sjuka avlider. Dock finns det ett vaccin som kan skydda dig mot denna sjukdom.

I vissa länder finns det regler som kräver att du måste vara vaccinerad mot gula febern om du reser från ett område där sjukdomen är vanlig. Dessa regler finns för att förhindra att sjukdomen sprids.

Varje år drabbas cirka 200 000 människor av gula febern, och ungefär 30 000 dör av sjukdomen. De flesta fallen (90%) finns i Afrika, men sjukdomen är också vanlig i tropiska delar av Sydamerika. I Asien finns den inte, men nästan en miljard människor lever i områden där sjukdomen kan förekomma.

För att skydda dig mot gula febern är det bästa du kan göra att vaccinera dig, särskilt om du planerar att resa till ett område där sjukdomen är vanlig. Det finns ingen specifik behandling mot infektionen, så förebyggande åtgärder som vaccination är det bästa sättet att undvika sjukdomen.

Vaccination mot Gula Febern

Stamaril är ett vaccin som används för att skydda personer som planerar att resa till, genom eller bo i områden där Gula febern förekommer. Det kan också vara nödvändigt om du reser till ett land som kräver bevis på att du har vaccinerats mot denna sjukdom.

Detta krav kan gälla även om du bara gör en mellanlandning i ett land som betraktas som ett område där Gula febern finns. Slutdestinationen kan kräva detta bevis.

För att få ett sådant bevis måste du vaccineras på en särskilt certifierad vaccinationsmottagning. Beviset blir giltigt 10 dagar efter att du har fått vaccinationen.

Skyddseffekt

En dos behövs för att få fullständigt skydd mot Gula febern, och detta skydd varar livet ut.

Biverkningar

De biverkningar som oftast förekommer efter att man har fått vaccinet Stamaril inkluderar mild feber, värk eller rodnad runt området där sprutan sattes in, samt allmän trötthet och huvudvärk. Lyckligtvis är dessa biverkningar vanligtvis lindriga och försvinner oftast av sig själva inom ett par dagar.

För äldre eller personer med nedsatt immunförsvar

I vissa situationer kan det vara mer lämpligt att utfärda ett intyg som gör undantag från vaccination, istället för att vaccinera personen. Detta kan vara fallet om risken för biverkningar är större på grund av medicinska eller andra skäl. Beslutet om ett sådant intyg tas i samband med varje resa och utfärdas utan kostnad. Om det finns en mycket hög risk för att en person kan drabbas av sjukdomen, kan det dock vara så att vi rekommenderar att inte resa alls.

Vaccin

  • Stamaril
  • Pris: 640 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Sannolikt livslångt skydd enligt WHO. Ett särskilt intyg ges ibland av legala skäl efter 10 år för att garantera inresa i alla länder.
Rulla till toppen