Gula Febern

Vad är Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som främst förekommer i mellersta Afrika, norra Sydamerika och Centralamerika. Gula febern är en allvarlig sjukdom som varje år kräver många tiotusentals liv.

Många personer som smittas med gula febern virus får inga symptom eller endast milda sådana.

De som får symptom insjuknar oftast akut med feber, huvudvärk och muskelvärk. Allmäntillståndet försämras efterhand, ibland efter någon-några dagars förbättring. Efter några dygn kan patienten bli gul om levern påverkas (så kallad gulsot) och få blödningar, framför allt från mag-/tarmkanalen. Om man utvecklar svår sjukdom är dödligheten hög, omkring 50 procent.

Vaccin mot Gula Febern

Det finns ett vaccin mot gula febern och detta rekommenderas där smittan förekommer. Behov av vaccination beror dock också på hur resenären bor, hur länge och på vilken höjd över havet. Underliggande sjukdomar och ålder kan också spela roll för rekommendation av vaccination. Många länder har krav på vaccination före inresa och dessa tar mera fasta på att skydda landet, inte resenären som sådan.

Genom att akta sig för myggstick kan man minska risken för många av de tropiska sjukdomarna som härjar. På kvällarna bör man ha långärmat och långbyxer då myggorna oftast är aktiva då. På natten bör man sova under ett impregnerat myggnät.

Vaccin

  • Stamaril
  • Pris: 600 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Sannolikt livslångt skydd enligt WHO. Booster ges ibland av legala skäl efter 10 år för att garantera inresa i alla länder.
Rulla till toppen