Hepatit A

Vad är Hepatit

Hepatit är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av hepatitvirus. Det finns 5 olika hepatitvirus som kallas A, B, C, D och E. Hepatit A och hepatit B kan förhindras genom vaccination.

Både Hepatit A och B är ovanliga i Sverige men vanligt att man blir smittade av utomlands, därför är det viktigt att vaccinera sig innan man reser.

Hepatit A

Hepatit A är ett virus som orsakar en inflammation i levern som leder till influensaliknande symptom. Karakteristiska drag för den som insjuknar är att man blir gul på hud och i ögonvitor. Sjukdomen går normalt över av sig själv inom en månad. Varje år drabbas hundratals personer, varav lite mer än hälften har smittats utomlands.

Hepatit A smittar genom:

 • Kall, rå och dåligt tillagad mat (t.ex. sallad, skaldjur, glass, frukter & bär)
 • Förorenat vatten och istärningar

Om man inte är vaccinerad bör man i länder där smitta förekommer vara noga med handhygienen och säkerställa att man dricker rent vatten och äter mat som är tillagad. Hepatit A-virus dör vid kokning.

Viruset kan även överföras via mycket nära kroppskontakt.

Vaccination mot Hepatit A

Detta vaccin kan vara aktuellt vid utlandsresa, då sjukdomen sprids med mat och vatten och är vanlig i större delen av världen.

Vaccinet ges vanligtvis i två doser med 6-12 månaders mellanrum för att ge bästa skydd. Men om tiden är knapp, kan en dos ges inför resan ca 10-14 dagar innan du åker. Dock är det alltid bäst att planera i förväg och vaccinera dig tidigt för att säkerställa bästa möjliga skydd

Skyddseffekt

Två doser ger dig ett fullgott skydd i 30-40 år.

Biverkningar

Vanligen lindriga. Feber kan förekomma. Lokal reaktion efter vaccinationen kan förekomma.

Vaccination mot Hepatit A + B (Kombinationsvaccin)

Twinrix är ett väl fungerande vaccin som ger skydd mot både hepatit A och B efter bara två doser. Den tredje dosen behövs för att försäkra att du är skyddad mot dessa sjukdomar på lång sikt. Det är alltså ett sätt att ge långvarigt skydd mot både hepatit A och B med färre injektioner.

Här kan du läsa mer om Hepatit B

Skyddseffekt

Dos 1: Inget skydd
Dos 2: Ger ett års skydd mot både hepatit A och B
Dos 3: Ger skydd mot Hepatit A som varar i 30-40 år, och skydd mot hepatit B livet ut

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är oftast milda. Du kan få lite feber och huvudvärk. Ibland kan det också bli en reaktion där sprutan sattes in, som rodnad eller svullnad. Ibland kan det ocksågöra ont just när vaccinet ges, och det kan kännas som en brännande eller stickande känsla på platsen där sprutan sattes in.

Vaccin

 • Havrix - vuxen
  Skydd mot Hepatit A
 • Pris: 500 kr/dos
 • Antal doser: 2
 • Intervall: 6-12 månader
 • Havrix - barn
  Skydd mot Hepatit A
 • Pris: 410 kr/dos
 • Antal doser: 2
 • Intervall: 6-12 månader
 • Twinrix - vuxen
  Skydd mot Hepatit A + B
 • Pris: 660 kr/dos
 • Antal doser: 3
 • Intervall: start > 1 mån > 5-12 mån
 • Twinrix - barn
  Skydd mot Hepatit A + B
 • Pris: 500 kr/dos
 • Antal doser: 3
 • Intervall: start > 1 mån > 5-12 mån
 • Ambirix - barn
  Skydd mot Hepatit A + B
 • Pris: 660 kr/dos
 • Antal doser: 2
 • Intervall: 6-12 månader
Rulla till toppen