Influensa

Vad är Influensa

Influensa är en infektion som du får av virus. Influensa kan göra att du snabbt känner dig sjuk med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta.

Influensa är en mycket smittsam infektionssjukdom som beror på influensavirus. Det finns flera virus som ger upphov till sjukdomen och därför finns risk att drabbas av influensa många gånger. Influensavirus A och B är de som ger den typiska sjukdomen, medan Influensavirus C oftast ger sjukdom med mildare symtom.

Gratis vaccin mot Influensa för dig i riskzon

Nu får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och/eller pneumokocker. Kom till oss och få samma subvention som du får på vårdcentralen.

Vaccinet ges vanligen under november-februari inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på bedömningar av WHO-experter . Säsongsvaccin rekommenderas i första hand till personer av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt av sjukdomen. De aktuella riskgrupperna definieras varje år av Socialstyrelsen. Vaccinskyddet mot insjuknande i influensa anges till 60–80 procent om vaccinet stämmer med de stammar som dyker upp under säsongen. Äldre svarar ofta sämre på vaccinationen än unga. Hos de som vaccinerats men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre.

 

Vaccin

  • Vaxigrip Tetra
    Gratis för dig i riskzon under influensakampanjen
  • Pris: 340 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Varje år
Rulla till toppen