Influensa

Vad är Influensa

Influensa är en virussjukdom där smittspridning sker som dropp- eller kontaktsmitta. Det tar ungefär en till tre dagar från det att man blir smittad tills man börjar känna sig sjuk. De flesta människor får influensa inom fem till sex veckor efter att de första sjukdomsfallen har upptäckts. Hur många som blir sjuka kan variera från år till år, från omkring 2% till ungefär 15% av befolkningen. Den högsta incidensen ses hos barn och ungdomar, som också står för den huvudsakliga smittspridningen. I våra delar av världen, blir vi oftast sjuka i influensa under vinterhalvåret, men sjukdomen brukar börja spridas i andra delar av världen, som Sydostasien och Australien, innan den kommer hit.

Det finns tre huvudtyper av influensa: A, B och C. Typerna A och B är de som kan leda till stora utbrott av sjukdom, medan typ C oftast leder till mildare sjukdomar i övre luftvägarna, som förkylning.

Influensavirus har två viktiga delar på ytan som hjälper dem att infektera celler: en som binder viruset till cellen (H), och en annan (N) som hjälper viruset att släppa loss från cellen och sprida sig vidare. Dessa delar kan förändras över tiden, vilket är förklaringen till att viruset kan förorsaka mindre eller större epidemier med global utbredning (pandemier). I regel kan man ca ett halvår i förväg förutsäga vilka virusstammar som kommer att vara aktuella och dessa bestämmer det kommande vaccinets sammansättning.

Vaccination mot influensa

Vaccination rekommenderas i första hand till de personer som har en större risk att bli mycket sjuka, till exempel de med hjärt- eller lungsjukdomar, diabetes, eller de med nedsatt immunförsvar. Det har visat sig att om sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal vaccineras, minskar risken för att de ska sprida sjukdomen på sina arbetsplatser. Därför är det bra om även de vaccinerar sig, särskilt om de arbetar med patienter som har en högre risk att bli sjuka. Om du bor med någon som har ett mycket svagt immunförsvar, kan det också vara bra för dig att vaccinera dig för att skydda dem.

För friska personer under 65 år är risken för allvarliga komplikationer av influensa inte så stor. Vaccinet kan ge vissa milda biverkningar, men om du inte är allergisk mot ägg finns det inget som tyder på att det skulle vara skadligt att vaccinera sig varje år.

Vaccination i samband med graviditet

Gravida kvinnor har en högre risk för att bli mycket sjuka och till och med dö om de får influensa, särskilt den typ som kallas A(H1N1)pdm09, och detta gäller framför allt under andra och tredje trimestern. Därför rekommenderar socialstyrelsen att alla gravida kvinnor vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Detta är extra viktigt om de också har en annan sjukdom som kan göra att de blir ännu sjukare om de får influensa.

Vaccination i samband med utomlandsresa

Förutom ovannämnda grupper kan vaccinationen också övervägas i anslutning till utlandsresa.

Skyddseffekt

Efter att du har vaccinerat dig tar det ungefär två veckor för ditt immunsystem att bygga upp skydd mot viruset. Eftersom influensaviruset kan förändras från år till år, behöver du vaccinera dig varje år för att fortsätta vara skyddad.

Vaccinet mot influensa fungerar bra för friska vuxna och kan skydda mot sjukdomen i ungefär 60–70% av fallen. Dock fungerar vaccinet inte lika bra för personer som är över 65 år, men även om det inte alltid förhindrar sjukdomen, hjälper det ändå till att förhindra att sjukdomen blir allvarlig och i värsta fall dödlig.

Om du är gravid och inte har någon annan sjukdom, kan du förvänta dig att vaccinet kommer att skydda dig lika bra som det skyddar andra friska vuxna.

Biverkingar

Allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, myalgi, smärta, svullnad, ömhet runt injektionsstället, frossa, feber.

Gratis vaccin mot influensa för dig i riskgrupp

Under influensakampanjen får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och/eller pneumokocker. Kampanjen pågår vanligen under november-februari inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på bedömningar av WHO-experter . Säsongsvaccin rekommenderas i första hand till personer av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt av sjukdomen. De aktuella riskgrupperna definieras varje år av Socialstyrelsen.

 

Vaccin

  • Vaxigrip Tetra
    Gratis för dig i riskgrupp under influensakampanjen
  • Pris: 400 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Varje år
Rulla till toppen