Japansk encefalit

Vad är Japansk encefalit

Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder. Sjukdomen sprids via myggor och drabbar ytterligt sällan turister. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga den kan överföras mellan djur och människa via myggor.

Om sjukdomen blir allvarlig kan symtom som svår huvudvärk, hög feber, frossa, kramper och oro. Det tar vanligtvis mellan fem och tio dagar från det man blivit smittad till man insjuknar i Japansk encefalit.

Vaccinering mot Japansk encefalit

Vaccin mot japansk encefalit rekommenderas till vuxna, ungdomar och barn i åldern två månader och äldre som kommer att vistas en längre tid i länder där sjukdomen förekommer. Vaccination rekommenderas också till de som ska uppehålla sig på landsbygd i områden med många sjukdomsfall och till de personer som är utsatta för risk i sitt arbete – exempelvis laboratoriepersonal.

Vaccin

  • IXIARO
  • Pris: 1300 kr/dos
  • Antal doser: 2 doser med 4 veckors mellanrum samt 1 dos efter 12 månader
  • Intervall:
Rulla till toppen