Japansk encefalit

Vad är Japansk encefalit

Japansk encefalit är en sjukdom som orsakas av ett virus och är mycket vanligt i Sydostasien. Sjukdomen är så utbredd i regionen att nästan alla länder där inkluderar vaccin i sina barnvaccinationsprogram. På så vis hoppas länderna man att kunna kontrollera och minska dess spridning.

Japansk encefalit är en sjukdom som sprids av myggor som är mest aktiva från sen eftermiddag till gryningen, men de kan också sticka på skuggiga platser vid andra tidpunkter på dagen.

Efter att du blivit stucken tar det mellan fem och tio dagar innan sjukdomen bryter ut. Risken att bli smittad finns året runt i vissa delar av Sydostasien, men sjukdomen är vanligast mellan april och oktober.

Viruset smittar inte från person till person. Du kan minska risken att bli stucken genom att ta vissa försiktighetsåtgärder, som att sova under ett myggnät eller använda luftkonditionering. Att använda myggmedel och bära skyddande kläder kan också hjälpa.

Sjukdomen är inte särskilt vanlig, men om du får den kan den vara mycket allvarlig. Symptomen inkluderar hög feber, frossa, obehag och kraftig huvudvärk. Efter några dagar kan du få kramper, nackstelhet, kraftig viktminskning och muskelsvaghet. Du kan också bli förvirrad och orolig.

Ungefär en tredjedel av de som smittas av japansk encefalit dör, och två tredjedelar av de som överlever kan få bestående skador på hjärnan och andra kroniska besvär. Det är en mycket allvarlig sjukdom som du bör vara medveten om om du reser till ett område där den är vanlig.

Vaccinering mot Japansk encefalit

Vaccin mot japansk encefalit rekommenderas till vuxna, ungdomar och barn i åldern två månader och äldre som kommer att vistas en längre tid i länder där sjukdomen förekommer. Vaccination rekommenderas också till de som ska uppehålla sig på landsbygd och till de personer som är utsatta för risk i sitt arbete – exempelvis laboratoriepersonal.

Vaccination mot Japansk encefalit består av två doser som du behöver ta innan du reser. Dessa två doser tas med 4 veckors mellanrum och ger dig skydd mot sjukdomen i minst ett år. Om du vill ha skydd i längre tid kan du ta en tredje dos efter ett år, vilket ger dig skydd i upp till tio år.

För personer som är över 65 år rekommenderas en extra dos för att säkerställa ett långvarigt skydd mot sjukdomen.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter två doser. Därefter behövs en påfyllnad efter ett år som förlänger skyddet ytterligare tio år.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad där sprutan gavs, samt huvudvärk och trötthet. Lyckligtvis brukar dessa symptom vara milda och försvinna av sig själva inom ett par dagar.

Vaccin

  • IXIARO
  • Pris: 1450 kr/dos
  • Antal doser: 2 doser med 4 veckors mellanrum samt 1 dos efter 12 månader
  • Intervall:
Rulla till toppen