Malaria

Vad är Malaria

Malaria är en sjukdom som finns i tropiska regioner och kommer från en parasit som sprids via mygg. Denna sjukdom kan vara väldigt farlig. De första symptomen liknar influensa – du kan få plötslig feber, rysningar, muskelvärk, huvudvärk och kanske känner dig illamående. I riktigt allvarliga situationer kan symptomen bli värre och inkluderar svår diarré, medvetslöshet och till och med chock. Lyckligtvis finns det mediciner som kan skydda dig från att få malaria, särskilt om du planerar att resa till en plats där sjukdomen är vanlig.

Risken att bli smittad är störst i Afrika, men förekommer även i Sydamerika och Asien. Oftast tar det mellan en till fyra veckor från att man blir smittad till att man blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan man blir sjuk i malaria.

Skydd mot Malaria

För att undvika att bli smittad är det viktigt att skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Genom att sova under ett impregnerat myggnät eller att ha en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan hjälpa då myggorna inte gillar starka luftströmmar. Myggmedel och skyddande klädsel är också vara till hjälp. Ibland behöver man ta läkemedel i förebyggande syfte.

På mottagningen säljer vi ett effektivt myggmedel som heter Moskito Guard. Moskito guard är en av MYCKET få myggmedel i Sverige som är tillräckligt effektfull för att användas i länder där myggen utgör en fara för hälsan. Den är använd av större delen av våra kunder. Andra fördelar med produkten är att den har en neutral doft, mjukgörande för huden och är vattenfast. 

Behandling för att förebygga malaria ges i tablettform och skrivs på e-recept efter rådgivning av våra erfarna sjuksköterskor & läkare som gör en individuell bedömning. Ditt val av resmål, din vistelsetid, om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, om du har upplevt tidigare perioder av nedstämdhet och en rad andra faktorer spelar roll för rekommendation och val av malariapreparat. Det är mycket viktigt att du tar läkemedlet helt enligt ordination, vilket ofta innebär medicinering före, under och efter en resa till malariaområde. Ingen malariabehandling ger 100% skydd, så du måste fortfarande vara observant på eventuella sjukdomssymtom och skydda dig mot myggbett. Använd endast malariatabletter som är utskrivna i Sverige.

Rulla till toppen