Mässling, påssjuka och röda hund

Vad är mässling, påssjuka och röda hund

Mässling är en sjukdom som sprids snabbt och lätt genom luften. Det är en av de mest smittsamma sjukdomarna vi känner till idag. Den kan ge dig hög feber, torrhosta, irritation i ögonen och utslag. Ibland kan den också leda till mer allvarliga problem som inflammation i öron, lungor eller hjärnhinnan. Många människor i Sverige har fått MPR-vaccinet, som skyddar mot mässling, så chansen att bli smittad här är ganska låg. Men om du reser till andra länder kan risken vara högre. Dödsfall i mässling förekommer fortfarande, även i Europa.

Påssjuka är en annan sjukdom som sprids genom luften. Den kan ibland bli allvarlig och leda till inflammation i hjärnhinnan. Pojkar som får påssjuka efter de kommit in i puberteten kan få inflammation i testiklarna, vilket i sällsynta fall kan leda till sterilitet. Symtom på påssjuka kan vara feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och svullnad vid underkäken.

Röda hund är också en sjukdom som sprids genom luften. Om du får röda hund när du är gravid kan det skada fostret. Symtom på röda hund kan vara snuva, feber, ledvärk, svullna lymfkörtlar och hudutslag.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

MPR-vaccinet är ett kombinerat vaccin som ger skydd mot tre sjukdomar samtidigt: mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet innehåller en form av levande, men försvagade, virus och ges i två omgångar. Du kan ta den andra dosen minst fyra veckor efter den första men att vänta längre mellan doserna kan faktiskt hjälpa till att ge bästa möjliga skydd. Immunsvaret blir bättre och mer långvarigt om booster ges först efter flera månader (eller t.o.m. ett par år senare).

Detta vaccin kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar då det är ett levande försvagat vaccin.

Allmäna vaccinationsprogrammet

Detta vaccin ingår numera i det svenska barnvaccinatinonsprogrammet och ges först vid 18 månaders ålder, därefter vid 6-8 års ålder.

Det finns åldersgrupper i vuxen ålder vars skydd är obefintligt eller dåligt och kan därför behöva vaccinera sig.

Född före 1960
– I stort sett alla har haft mässlingen
– Majoriteten har en naturlig immunitet och behöver ej vaccineras
– För den som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om de vaccinerats eller haft sjukdomen kan vaccination ske utan föregående immunitetskontroll

Född 1960-1969
– Nästan alla har haft mässling
– Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling
– Om tveksamhet råder över sjukdom/vaccination, att ta två doser med ett par års mellanrum

Född 1970-1974
– Många har haft mässling
– En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling
– Om tveksamhet råder över sjukdom/vaccination, ta två doser med ett par års mellanrum. Om man är säker på en dos men tveksam över andra dosen, komplettera med en dos för att fullborda 2-dosschemat

Född 1975-1980
– En avtagande andel har haft mässling
– Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling
– Vaccination sker endast vid osäker vaccinationsstatus för att fullborda 2-dosschemat

Född 1981 och senare
– De flesta har inte haft mässling
– Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin
– Vaccination sker endast vid osäker vaccinationsstatus för att fullborda 2-dosschemat

Vaccination inför utomlandsresa

Om du planerar att resa utomlands är det viktigt att du ser till att du har bra skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. I många länder kan det uppstå utbrott av dessa sjukdomar, särskilt mässling. Om få människor i det land du besöker är vaccinerade, vilket tyvärr är vanligt i vissa delar av världen, är risken större att du kan bli smittad jämfört med när du är hemma i Sverige.

Barnvaccinationsprogrammet tillåter att vaccinet ges kostnadsfritt ner till 12 månaders ålder. För barn som är yngre än så och som ska resa utomlands kan det därmed finnas anledning att vaccinera sig. Detta måste då göras på vaccinationsmottagning och på egen bekostnad. Det kan göras ända ner till 6 månaders ålder för barn där risken på resmålet anses hög. Det skydd som barnet då utvecklar blir dock inte lika högt, och man måste således fortfarande ta rekommenderade doser i enlighet med barnvaccinationsprogrammet.

Skyddseffekt

Man har kunnat påvisa att efter den 2:a dosen uppnår alla vaccinerade (6 veckor efter given dos) >99% skyddande antikroppsnivåer mot påssjuka & rödahund, men något lägre för mässling enligt nedan.

Om första dosen ges vid
– Tidigast 12 månaders ålder innebär detta 91% skyddseffekt mot mässling efter dos 1 och närmre 99% skyddseffekt efter dos 2
– 11 månaders ålder innebär detta 88% skyddseffekt mot mässling efter dos 1 och närmre 98% skyddseffekt efter dos 2
– 9 månaders ålder innebär detta 72% skyddseffekt mot mässling efter dos 1 och närmre 95% skyddseffekt efter dos 2

Detta förklarar varför en extra dos mässlingsvaccin skall ges igen vid 18 månaders ålder om första dosen tidigareläggs.

Biverkningar

Vanliga (> 1/100): rodnad, feber, huvudvärk, hudutslag.
Vaccinera helst minst 10 dagar före eventuell resa då biverkningarna vanligtvis uppträder inom 7-14 dagar.

Vaccin

  • Priorix MPR
  • Pris: 540 kr/dos
  • Antal doser: 2
  • Intervall: Minst 4 veckor, helst 3-5 år
Rulla till toppen