Mässling, påssjuka och röda hund

Virussjukdomar

De tre sjukdomarna orsakas av virus. Mässling orsakas av morbillivirus, påssjuka av parotitvirus och röda hund av rubellavirus. Morbilli- och rubellavirus sprids via luften som droppar (aerosol). Parotitvirus finns i saliv och överförs som droppsmitta eller via direktkontakt.

Barn ska erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund genom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, med två doser vid 18 månaders ålder respektive i årskurs 1−2. Den första dosen kan erbjudas från 12 månaders ålder.

Du ska vara extra noga med att se över ditt skydd mott MPR om du reser utomlands. I många länder förekommer utbrott av framför allt mässling och då vaccinationstäckningen bland lokal befolkningen kan vara låg innebär det att risken för att du ska smittas kan vara klart högre än i Sverige.

Vaccin

  • Priorix MPR
  • Pris: 500 kr/dos
  • Antal doser:
  • Intervall:
Rulla till toppen