Meningokocker

Vad är Meningokocker

Meningokocker är bakterier som kan orsaka allvarlig hjärnhinneinflammation, även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation eller meningit. 

Det kan också leda till något som kallas för meningokocksepsis. Det är en allvarlig infektion där bakterierna har trängt in sig i blodet, spridits genom hela kroppen och orsakat inflammation i flera organ och kroppsdelar. En sådan infektion kan orsaka svåra skador, förlust av kroppsdelar och även dödsfall.

Meningokocker smittar via luftburen droppsmitta, t.ex. vid hosta och nysningar, samt i närkontakt med andra människor. Närkontakt kan vara att sova i samma rum, att gå på samma förskola eller ha salivkontakt. Alla kan drabbas, men det är högst incidens hos barn, ungdomar och yngre vuxna. Bärarskap av meningokocker kan förekomma hos så många som 10% av befolkningen, utan att de för den sakens skull är sjuka.
Ofta drabbas personer som vistas i miljöer med tät närkontakt, som på förskolor/skolor/universitet eller i miljöer där man bor tätt inpå varandra. I många länder rekommenderar myndigheter vaccination och i andra är det ett krav, exempelvis i Saudiarabien vid pilgrimsresor.

Meningokocksjukdom är en allvarlig sjukdom som kan bli livshotande inom bara en eller två dagar efter de första tecknen. Trots snabb upptäckt och effektiv behandling, dör fortfarande ungefär 10-15% av de som drabbas.

För dem som överlever, kan sjukdomen leda till långvariga och allvarliga problem. Det kan inkludera skador på hjärnan och nervsystemet, försämrad hörsel, förlust av kroppsdelar genom amputation, och ärrbildning på huden. Dessa komplikationer understryker vikten av att vara medveten om sjukdomen och att söka medicinsk hjälp så snabbt som möjligt om man misstänker att man kan vara drabbad.

Vaccination mot Meningokocker

Det finns flera olika vacciner mot sjukdomen. Vilket av dem man blir rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet. Typ A, B, C, W och Y är de huvudsakliga orsakerna till meningokocksjukdom och dessa kan du vaccinera dig mot.

Skyddseffekt

Typ ACWY ger ett fullgott skydd efter en dos. Därefter behövs en påfyllnad var femte år för ett kontinuerligt skydd.

Typ B ger ett fullgott skydd efter att hela grundserien är tagen. Därefter behövs påfyllning var femte år för ett kontinuerligt skydd. Ett särskilt boosterschema är rekommenderat för personer yngre än två år.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vaccin

 • Menveo
  Skyddar mot ACW135&Y
 • Pris: 850 kr/dos
 • Antal doser: 1 dos
 • Intervall: Booster efter 3 år för riskbarn & efter 5 år för vuxna med ökad risk
 • Nimenrix
  Skyddar mot ACW135&Y
 • Pris: 850 kr/dos
 • Antal doser: 2 doser
 • Intervall: Booster efter 5 år
 • Bexsero
  Skyddar mot B
 • Pris: 1560 kr/dos
 • Antal doser: 2-3 beroende på ålder
 • Intervall:
Rulla till toppen