Polio

Vad är Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

 

Varför får man Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

Vaccin

  • Imovax
  • Pris: 320 kr/dos
  • Antal doser: Tre doser under en sexmånadersperiod samt en dos fyra år senare.
  • Intervall: Livslång
  • Boostrix Polio
  • Pris: 520 kr/dos
  • Antal doser:
  • Intervall: Var tjugonde år
Rulla till toppen