Polio

Vad är Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har inte sjukdomen funnits här på många år. 

Polioviruset finns idag kvar i Afghanistan och Pakistan, men har nu på senare tid även rapporterats fall från Somalia och några andra länder i Afrika. Om du har planer på att resa till ett land där polio finns, är det mycket viktigt att du är fullt vaccinerad. Detta är nödvändigt för att inte bara skydda dig själv från att få sjukdomen, utan också för att förhindra att du sprider den vidare till andra.

Vaccination mot Polio

Om du inte fick grundläggande skydd mot polio som barn, kan du ta detta vaccin.

Detta gäller även om du, på grund av någon form av medicinsk behandling, betraktas som ovaccinerad mot polio och behöver starta om vaccinationsserien. Vaccinet kan också användas om du endast behöver uppdatera ditt skydd mot just polio.

I det aktuella vaccinationsprogrammet får barn poliovaccin tillsammans med andra rekommenderade vacciner vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Vid 5 års ålder får de en extra dos tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Om du planerar att resa till ett land där polio fortfarande finns, bör barn vara fullt vaccinerade innan resan. Vuxna bör förnya sitt skydd med en femte dos poliovaccin om det har gått mer än tio år sedan deras senaste dos. Spädbarn bör ha fått två doser enligt det vanliga vaccinationsprogrammet, eller tre doser enligt ett snabbt schema, om resan planeras innan de är 5 månader gamla.

Världshälsoorganisationen (WHO) har givit ut tillfälliga riktlinjer för länder som utgör en risk för global spridning av polio. Enligt dessa riktlinjer bör alla resenärer som har vistats i ett riskland i mer än fyra veckor ha fått poliovaccin mellan 4 veckor och 12 månader innan de lämnar landet. Dessa riktlinjer granskas var tredje månad.

Skyddseffekt

Efter att ha tagit totalt fem doser av poliovaccinet (vilket inkluderar de fyra doserna som ges i det vanliga barnvaccinationsprogrammet), beräknas du ha skydd mot polio för resten av ditt liv.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är lokal svullnad och värk runt injektionsstället, huvudvärk, trötthet och feber.

Vaccin

  • Imovax
  • Pris: 320 kr/dos
  • Antal doser: 1
  • Intervall: Livslång
  • Boostrix Polio
    Inkluderar stelkramp, difteri, kikhosta
  • Pris: 560 kr/dos
  • Antal doser:
  • Intervall: Var tjugonde år
Rulla till toppen