Rabies

Vad är Rabies

Rabies är en sjukdom som finns över nästan hela världen, och bara ett fåtal länder, däribland Sverige, sägs vara fria från sjukdomen.

Rabies är en till 100 procent dödlig sjukdom, som inte kan botas trots modern intensivvård. Patienten insjuknar med ångest och oro som tecken på en hjärninflammation. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Patienten avlider i regel inom 14 dygn.

Inkubationstiden är vanligen 3–6 veckor men kan vara så kort som fem dygn och så lång som ett år. Dess längd beror framför allt på smittdosen och var på kroppen man blivit biten – den är betydligt kortare vid multipla bett i rikt innerverande områden som ansiktet än om man bitits i benet.

Vaccin mot Rabies

Det viktigaste sättet att skydda sig mot rabies är att man vid utlandsresa låter bli att klappa djur som hundar, katter och andra däggdjur. I Sverige bör man använda skyddshandskar om man måste ta i en fladdermus. Om man blir biten ska man kontakta vården.

Det finns ett effektivt vaccin, som kan användas såväl rent förebyggande som efter en möjlig exposition. Vaccination kan övervägas till resenärer som genom sitt yrke har ökad risk för kontakt med rabiessmittade djur eller människor, till exempel, veterinärer, sjukvårdspersonal etc. Vaccinet brukar också ges till personer som kommer att befinna sig tidsmässigt långt från platser där vaccin finns att tillgå i synnerhet barn eftersom de oftare kelar med djur. Även djur såsom hund och katt kan vaccineras. Många länder ställer krav på rabiesvaccinering vid införsel av djur. För Sverige gäller särskilda regler.

Vaccin

  • Verorab
  • Pris: 1000 kr/dos
  • Antal doser: 2 doser med 1 veckas intervall
  • Intervall: Årligen
Rulla till toppen