Rabies

Vad är Rabies

Rabies är en sjukdom som finns i stora delar av världen. Sverige är ett av de få länder där det inte har rapporterats några fall sedan 1800-talet.

Du kan bli smittad med rabies om du blir biten av ett djur som har sjukdomen. Men du kan också bli smittad om ett smittat djurs saliv kommer i kontakt med ett öppet sår, eller om djuret bara river dig.

I länder där hundar tillåts ströva fritt och där kontrollen av rabiesvaccinationer inte är tillräcklig, är risken att bli smittad större. Därför är det bäst att undvika att vara nära djur som du inte känner.

Vanligtvis är det hundar som sprider rabies, men du kan också bli smittad av andra däggdjur som apor, rävar och fladdermöss.

Om du faktiskt blir sjuk i rabies är sjukdomen nästan alltid dödlig. Varje år dör 59 000 människor av rabies runt om i världen. I Indien dör 20 000 människor av rabies varje år.

Barn, och speciellt pojkar mellan 7 och 10 år, är mer benägna att bli smittade med rabies. Detta beror på att barn ofta är mer nyfikna och vill leka med djur, och kanske inte alltid berättar om de har blivit bitna eller rivna av ett djur. Det är mycket viktigt att lära barn att inte leka med främmande djur, och helst hålla sig borta från dem i länder där rabies är vanligt förekommande. Det är extra viktigt i länder där apor är en del av turistattraktionen, eftersom de ofta hoppar på människor för att försöka få mat.

Rabies börjar oftast med symtom som feber och huvudvärk, men du kan också känna obehag, stickningar eller smärta kring det ställe där du blev biten eller slickad av ett djur. Sjukdomen fortskrider sedan när viruset rör sig upp längs nervbanorna till hjärnan, vilket leder till allvarlig inflammation i hjärnan.

Detta kan orsaka symtom som förvirring, aggressivt beteende, svårigheter att röra vissa kroppsdelar och problem med att svälja – vilket ibland kallas ”vattuskräck” eftersom patienten kan få kramper när de försöker dricka eller svälja saliv.

Hur snabbt symtomen visar sig kan variera mycket, från några dagar till flera månader eller till och med år efter att du har blivit smittad. Om du blev biten i ansiktet eller någonstans där det finns många nerver, kan sjukdomen utvecklas snabbare.

Det är viktigt att få behandling så snabbt som möjligt om du tror att du har blivit smittad med rabies. Om du inte behandlas i tid och sjukdomen utvecklas, är rabies nästan alltid dödlig.

Det är superviktigt att komma ihåg: Om du blir biten eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett öppet sår, ska du tvätta området ordentligt med tvål och vatten i åtminstone 20 minuter. Detta är mycket viktigt, för det hjälper till att ta bort eventuella virus från huden.

Men det är bara första steget. Sedan måste du omedelbart söka medicinsk hjälp, särskilt om du är i ett land där rabies är vanligt. För att stoppa viruset från att orsaka sjukdom, måste du få medicinsk behandling inom två dygn efter att du har blivit biten.

Du behöver fortfarande medicinsk behandling även om du har vaccinerats mot rabies tidigare! Vaccinet ger dig extra tid att få behandling, men ersätter inte behandlingen.

Vaccination mot Rabies

Vaccinen vi erbjuder mot rabies är Verorab. De ges i två doser med en veckas mellanrum. Om du har ett försvagat immunförsvar, kommer du att behöva en tredje dos, som ges två veckor efter den andra dosen. Vaccinet är väldigt viktigt eftersom det ger dig extra tid att söka medicinsk hjälp om du blir biten, vilket kan vara skillnaden mellan liv och död!

Ett år efter de första vaccinationerna behöver du en extra dos, kallad en boosterdos. Efter det behöver du en dos vart femte år för att hålla ditt skydd starkt. Om du ofta är i högriskområden, som platser med begränsad tillgång till medicinsk vård, eller om du jobbar med djur, kan det vara bra att regelbundet ta blodprov för att kontrollera att du fortfarande har tillräckligt med antikroppar i kroppen.

Skyddseffekt

Du får ett starkt skydd mot sjukdomen ungefär två veckor efter att du har tagit alla grundläggande doser av vaccinet. Både tvådos- och tredosschemat ger i princip samma skydd. Kom ihåg, du behöver fortfarande medicinsk behandling även om du har vaccinerats mot rabies tidigare! Vaccinet ger dig extra tid att få behandling, men ersätter inte behandlingen.

Biverkningar

Vanligtvis kan du uppleva lite svullnad, rodnad och ömhet där vaccinet injicerades. Mer sällan kan du få feber, känna dig illamående, yr, eller uppleva värk i leder och muskler. Detta är normala reaktioner på vaccinet och borde inte vara anledning till oro.

Vaccin

  • Verorab
  • Pris: 1020 kr/dos
  • Antal doser: 2 för grundskydd och därefter boosterdoser
  • Intervall: 2 doser med 1 veckas intervall för skydd. Boosterdos 1 år senare och därefter var 5:e år.
Rulla till toppen