RS-Virus

Vad är RS-Virus

En RS-virusinfektion orsakar vanligtvis symptom som liknar en vanlig förkylning eller influensa, som feber, hosta och nästäppa. Dessa symptom går ofta över på egen hand inom en till två veckor. Men i vissa fall, särskilt bland vissa grupper som är mer känsliga, kan infektionen bli allvarlig och leda till lungproblem som kräver sjukhusvård.

De som löper större risk är gravida, små barn upp till cirka 2 år, äldre personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar som kan försvaga immunsystemet eller påverka hjärtat och lungorna.

RS-viruset är vanligast under vinterhalvåret i Sverige, även om det kan förekomma året runt. Hur länge och när det sprids kan variera från år till år.

Smittan sprids antingen direkt genom hosta och nysningar, eller indirekt genom att du rör vid en yta där viruset finns och sedan rör vid din mun eller näsa. Man kan minska risken för att bli smittad genom att använda handsprit eller tvätta händerna med tvål och vatten.

Vaccination mot RS-Virus

Då RS-virusinfektion kan ge upphov till svår sjukdom där effektiv behandling saknas är det viktigt att man gör det man kan för att minska spridningen av sjukdomen. Nu finns äntligen vaccination mot RS-virusinfektion att tillgå och är tillgängligt för gravida i syfte att skydda barnet efter födseln och för vuxna 60 år eller äldre.

Abrysvo är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka RS-virusinfektion.

Det blev godkänt av den europeiska myndigheten för läkemedel, EMA, under 2023 och är nu tillgängligt i Sverige sedan hösten samma år.

Vaccination i samband med graviditet

Abrysvo är särskilt framtaget för att ges till gravida kvinnor mellan vecka 24 och 36 i graviditeten. Målet är att skydda det ofödda barnet genom så kallad ”passiv immunisering”. Detta minskar chansen att barnet får RS-virus under sina första år i livet.

Skyddseffekt

Enligt forskningen som ledde till att vaccinet godkändes, visar det en skyddsnivå på 84% mot RS-virus i lungorna hos äldre människor under den första säsongen. Skyddet minskar dock över tid, så det kan bli aktuellt med fler doser senare.

När det gäller att skydda nyfödda mot RS-virus, har vaccinet visat en skyddsnivå på 81% inom de första 90 dagarna efter födseln. Om man räknar en längre period, som 180 dagar, är skyddsnivån 69%.

Just nu får man vaccinet en gång, men det kan komma att ändras. Det finns inga klara regler än om huruvida fler doser kan behövas i framtiden, men det är en möjlighet. Det skulle i så fall likna hur det fungerar med influensavaccin, där man får en ny dos varje år.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vaccin

  • Abrysvo
    RS-virus
  • Pris: 1920 kr/dos
  • Antal doser: 1
  • Intervall: Ytterligare doser kan komma att behövas längre fram
Rulla till toppen