TBE

Vad är TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Barn kan vaccineras från 1 års ålder. Vuxendos ges från 16 års ålder. 

Nedan kan ni hitta våra stopp med Fästingambulansen. Vi står på flertal ställen runtom i Stockholm och vaccinerar med vår mobila drop-in vaccinationsbuss. 

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. Först är det vanligt att få något eller några av följande symtom:

 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Trötthet
 • Feber

Hos ungefär en tredjedel sprids viruset vidare och blir kroniskt till hjärnan eller hjärnhinnorna, ibland både och. Där orsakar viruset en inflammation. Symtomen kommer då ungefär en vecka efter att de tidigare symtomen har försvunnit, och är följande:

 • Hög feber
 • Svår huvudvärk
 • Kräkningar
 • Förlamning
 • Ljuskänslighet och ljudkänslighet
 • Förvirring
 • Koncentrationssvårigheter
 • Personlighetsförändringar

Ca 300-600 personer smittas varje år i Sverige (479st år 2022), och av dem är det ca 10% som blir svårt och kroniskt sjuka med symtom som förlamningar, personlighetsstörningar och personlighetsförändringar samt kronisk trötthet och koncentrationssvårigheter.

 

Skyddseffekt

Två veckor efter andra dosen har 90% skydd mot TBE. Efter 3:e dosen enligt ordinarie vaccinationsschema för individer under 50 år har nästintill 100% av de vaccinerade skydd. 

Personer över 50 års ålder och personer med nedsatt immunförsvar har visat ett sämre svar på vaccination och rekommenderas därför att ta 4 doser under första året vid start av vaccination.

Skulle du råka glömma fylla på dina doser i tid, behöver du inte börja om med vaccineringen utan kan fortsätta när det passar. Observera dock att om det går för lång tid mellan doserna så kan du inte vara säker på att ditt skydd fortfarande gäller. 

 

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen är smärta och rodnad kring insticksstället. Vissa kan uppleva trötthet och huvudvärk. Symtomen går över efter några dagar.

Vaccin

 • FSME-IMMUN Junior (15 år & yngre)
  TBE barn
 • Pris: 390 kr/dos
 • Antal doser: 3 för grundskydd därefter boosterdoser
 • Intervall: Se bifogat schema
 • FSME-IMMUN (Under 50 år)
  TBE vuxen
 • Pris: 440 kr/dos
 • Antal doser: 3 för grundskydd därefter boosterdoser
 • Intervall: Se bifogat schema
 • FSME-IMMUN (över 50 år)
  TBE senior
 • Pris: 440 kr/dos
 • Antal doser: 4 för grundskydd därefter boosterdoser
 • Intervall: Se bifogat schema
 • Snabbschema FSME-IMMUN (över 50 år)
  TBE senior
 • Pris: 440 kr/dos
 • Antal doser: 4 för grundskydd därefter boosterdoser
 • Intervall: Se bifogat schema
Rulla till toppen