Tyfoid

Vad är Tyfoid

Tyfoid är en relativt vanlig bakteriesjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Smittan sprids via vatten eller mat med anledning av dålig handhygien.

Oftast är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att bakterierna ska dö som orsakas smittan hos många. Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Det brukar ta 10-14 dagar från det att man blir smittad tills man blir sjuk.

Tyfoid sprids genom avföring, så det är väldigt viktigt att alltid tvätta händerna noggrant med tvål och vatten efter att ha gått på toaletten. Detta hindrar att bakterierna sprids till andra. Även efter att du har tillfrisknat, kan bakterierna som orsakar tyfoidfeber finnas i ditt system i flera månader.

Denna sjukdom orsakas av en viss typ av bakterie som kan fästa sig på väggarna i tarmen och i värsta fall tränga igenom dem. Om detta inträffar, kan det leda till att tarmvätska kommer ut på ställen där den inte borde vara, och detta kan i sin tur leda till en allvarlig blodförgiftning.

Det är goda nyheter att tyfoidfeber oftast kan behandlas, och de flesta människor återhämtar sig helt. Men det finns en risk att sjukdomen kan skada de inre organen, så det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snabbt som möjligt om du misstänker att du har blivit smittad.

Under sjukdomens första vecka kan du uppleva förstoppning, som sedan kan övergå till diarré under den andra veckan. Efter det kan sjukdomen bli allt värre. Du kan drabbas av blödningar i mage och tarmar, hål i tarmväggen, inflammation i bukhinnan och även blodförgiftning. Detta är en mycket allvarlig och farlig sjukdom som kan leda till död om den inte behandlas.

Vaccination mot Tyfoid

För att skydda sig mot tyfoid kan man ta ett vaccin innan resan. I Sverige erbjuds två olika vacciner för detta ändamål: Vivotif och Typhim VI.

Vivotif är ett vaccin som man tar i form av kapslar, tre gånger med en dags mellanrum (till exempel måndag, onsdag, fredag). Detta är ofta det första valet, men eftersom det är ett levande, men försvagat vaccin, finns det vissa begränsningar i användningen.

Typhim Vi är ett annat alternativ som ges som en injektion. Det passar inte alltid alla och valet mellan de två vaccinerna beror på dina individuella behov.

Oavsett vilket vaccin du väljer, kommer skyddet mot tyfoid att vara effektivt i ungefär tre år efter att du har fått vaccinet.

Skyddseffekt

Efter att ha fått en dos av vaccinet, anses du vara skyddad mot tyfoidfeber i cirka tre år. Det är dock viktigt att notera att skyddseffekten uppskattas till omkring 50%, så det finns fortfarande en risk att bli smittad. Det är alltid bra att följa andra försiktighetsåtgärder, som god handhygien, för att minska risken ytterligare.

Biverkningar

Biverkningar från vaccinet är relativt ovanliga. Man kan uppleva symptom som feber, huvudvärk, magont, illamående, kräkningar eller diarré. Lyckligtvis är dessa biverkningar oftast milda och försvinner vanligtvis av sig själva inom ett par dagar.

Vaccin

  • Vivotif (Kapslar)
  • Pris: 450 kr/dos
  • Antal doser: Kapslar som sväljs hela vid tre tillfällen
  • Intervall: Var tredje år
  • Typhim Vi
  • Pris: 450 kr/dos
  • Antal doser: 1
  • Intervall: Var tredje år
Rulla till toppen