Tyfoid

Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och sprids via förorenad mat och dryck. Symtomen är hög och långvarig feber, huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att tyfoidfeber kräver 220 000 liv varje år.

Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd på resmålet. För att ha fortsatt skydd behöver du en ny dos vart tredje år.

Vaccin

  • Vivotif (Kapslar)
  • Pris: 430 kr/dos
  • Antal doser: Kapslar som sväljs hela vid tre tillfällen
  • Intervall: Var tredje år
  • Typhim Vi
  • Pris: 430 kr/dos
  • Antal doser: 1
  • Intervall: Var tredje år
Rulla till toppen