Pneumokocker

Vad är Pneumokocker

Pneumokockbakterier är små organismer som förekommer naturligt i näsa och svalg hos människor utan att orsaka några problem. Men ibland kan dessa bakterier orsaka sjukdomar som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. I sällsynta men allvarliga fall kan de orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Trots att vi har antibiotika för att behandla dessa sjukdomar, kan de ändå vara dödliga i mer än 10% av fallen. Personer som är särskilt i riskzonen för att bli allvarligt sjuka är äldre och barn under två år.

Vaccination mot Pneumokocker

Det finns olika vacciner som kan skydda mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterier. Ett av dessa är ett så kallat polysackaridvaccin som kan skydda mot 23 olika typer av pneumokocker (Pneumovax). Detta vaccin täcker ungefär 90% av de pneumokockinfektioner som är vanligast.

Det finns också ett annat sorts vaccin, som kallas konjugatvaccin, som kan skydda mot olika antal typer av pneumokocker beroende på vilket man väljer. Ett av dessa vacciner skyddar mot 13 typer, ett annat skyddar mot 10 typer, och det finns även vacciner som skyddar mot 15 eller 20 typer. Några av dessa konjugatvaccin kan även ges till mycket små barn.
Av dessa konjugatvaccin har vi APEXXNAR tillgängligt på mottagnigen som är mest heltäckande & skyddar mot 20 typer.

Alla dessa vacciner är särskilt bra på att skydda mot de allvarligaste sjukdomarna som pneumokocker kan orsaka, som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. De är inte lika effektiva mot öron- och bihåleinflammation, men dessa komplikationer är inte lika allvarliga.

I Sverige erbjuds alla barn gratis vaccination mot pneumokocker när de är tre, fem och tolv månader gamla. Denna vaccination ges med konjugatvaccin.

Skyddseffekt

Pneumovax ger ett skydd mot 23 av de nu 83 kända kapseltyperna, vilket innebär att det täcker ca 80% av de vanligaste pneumokockinfektionerna. Vaccinet ger 50–60% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos vuxna och äldre individer.

APEXXNAR har kunnat påvisa en starkt ökad skyddseffekt mot invasiv pneumokocksjukdom och lunginflammation av ingående vaccinserotyper, särskilt i kombination med Pneumovax, samt visst skydd mot öron- och bihåleinflammation.

Biverkningar


Apexxnar
De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Pneumovax
Vanligt med feber. Lokal reaktion efter vaccinationen kan förekomma.

Gratis vaccin mot Pneumokocker för dig i riskgrupp

Under influensakampanjen får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och/eller pneumokocker. Kampanjen pågår vanligen under november-februari inför den kommande säsongen. Under kampanjen är det Pneumovax som erbjuds kostnadsfritt till pensionärer & kroniskt sjuka. Även APEXXNAR kan erbjudas gratis men endast till särskilda grupper med svår sjukdom eller tidigare sjukdomshistoria.

Vaccin

  • Pneumovax
    Gratis för pensionärer och kroniskt sjuka
  • Pris: 420 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Booster var 5:e år
  • APEXXNAR
  • Pris: 1050 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall:
Rulla till toppen