Pneumokocker

Vad är Pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker, men infektionerna är vanligast hos barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år.

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Gratis vaccin mot Pneumokocker för dig i riskzon

Nu får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och/eller pneumokocker. Kom till oss och få samma subvention som du får på vårdcentralen.

Vaccin mot pneumokocker ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Vaccinet erbjuds till barn vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av en infektion med pneumokocker. De rekommenderas därför vaccin.

Det finns två olika sorters vaccin mot pneumokocker. Du kan få ett sorts vaccin eller båda, beroende på bland annat din ålder och om du har några sjukdomar.  Vissa personer med extra stor risk för en allvarlig infektion kan behöva påfyllnad efter ett antal år.

Vaccin

  • Pneumovax
  • Pris: 380 kr/dos
  • Antal doser: 1 dos
  • Intervall: Booster var 5:e år
Rulla till toppen