Passa på nu!

Kampanjperiod för influensa- och pneumokockvaccination gäller från och med 19 november 2019 till och med den 28 februari 2020

Nu får du som är pensionär, kroniskt sjuk eller gravid gratis vaccin mot influensan och pneumokocker. Kom till oss och få samma subvention som du får på vårdcentralen.

Under 19 nov-23 dec har vi utökade öppettider för att kunna ta emot alla som vill komma, se våra öppettider nedan.

Riskgrupper

Vilka rekommenderas och erbjuds gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion i den årliga kampanjen i SLL?

Personer som har ökad risk för att bli allvarlig sjuk, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

1. Vaccination mot influensa och pneumokocker

Följande räknas till riskgruppen och bör vaccinera sig:

 • Personer födda 1954 eller tidigare
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn
2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

Följande räknas till riskgruppen och bör vaccinera sig:

 • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 18–20 efter genomförd ultraljudsundersökning. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Öppettider

Drop-in tider under influensakampanjen 19/11-23/12

Under 19/11-23/12 har vi extra öppet så att alla som vill kan få ta del av kampanjen med gratis influensa- och pneumokockvaccination. Följande tider gäller endast under denna period. Efter det gäller våra ordinarie öppettider. Dock fortsätter kampanjen till den 28/2.

 

Torsdag 19/12 9-18
Fredag 20/12 9-18
Lördag 21/12 11-15
Måndag 23/12 9-18

Drop-in tider under jul

Här ser ni vilka tider vi har öppet för drop-in under jul. Vill ni komma på andra tider är ni välkomna att ringa och boka en tid 08-556 415 05.

 

Tisdag 24/12 Stängt
Onsdag 25/12 Stängt
Torsdag 26/12 Stängt
Fredag 27/12 14-18
Lördag 28/12 11-15
Söndag 29/12 Stängt
Måndag 30/12 14-18
Tisdag 31/12 Stängt
Onsdag 1/1 Stängt
Torsdag 2/1 Bokas
Fredag 3/1 14-18
Lördag 4/1 11-15
Måndag 6/1 Stängt

Ordinarie Drop-in tider kväll och helg

På våra drop-in tider är du välkommen utan att ha bokat tid. Vi tar emot er i turordning.

 

Måndag 14-18
Onsdag 15-19
Fredag 14-18
Lördag 11-15

Influensan

Influensan är en sjukdom som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Många drabbas av influensa vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka större epidemier vissa år.

Det finns vaccin mot influensa. Vaccinet ges vanligen under november-februari inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på bedömningar av WHO-experter.

Säsongsvaccin rekommenderas i första hand till personer av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt av sjukdomen. De aktuella riskgrupperna definieras varje år av Socialstyrelsen.

Vaccinskyddet mot insjuknande i influensa anges till 60–80 procent om vaccinet stämmer med de stammar som dyker upp under säsongen. Äldre svarar ofta sämre på vaccinationen än unga. Hos de som vaccinerats men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre.

Pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Den är en av de viktigaste orsakerna till lunginflammation och dödsfall hos framför allt gamla människor är vanliga.

Läs mer om lunginflammation på http://www.lunginflammation.se